Service

手術項目

眼部
 • 雙眼皮手術(縫雙眼皮、割雙眼皮)
 • 眼袋手術(脂肪保留、淚溝填平術、經結膜內開式)
 • 眼瞼提肌手術(先天、後天或老化性)
 • 開眼頭手術
 • 開眼尾手術
鼻部
 • 隆鼻手術
 • 自體耳軟骨墊鼻頭手術
 • 鼻延長手術(改善朝天鼻)
 • 縮鼻頭手術
 • 縮鼻翼手術
臉部其他
 • 下巴手術
 • 縮唇手術
 • 自體脂肪全臉豐顏術
 • 內視鏡上額拉皮手術
 • 迷你疤痕式中下臉拉皮手術(繞耳一周隱藏式疤痕)
 • 3D立體式臉頰拉皮手術
胸部
 • 內視鏡隆乳手術(波力媚、果凍矽膠、食鹽水袋)
 • 乳房重建手術
 • 自體脂肪隆乳手術
 • 縮乳手術
 • 平胸手術
 • 乳頭/乳暈縮小手術
 • 乳頭凹陷矯治手術
 • 男性女乳症手術
腹部
 • 腹部拉皮手術
其他
 • 狐臭手術